Znawca Mazurskiego Morza

Formularz zgłoszeniowy

Idea konkursu

LGD „Mazurskie Morze” pracując w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju, podejmuje różne działania, które mają na celu rozwój aktywności gospodarczej, kulturalnej i społecznej mieszkańców sześciu gmin z terenu mazurskiego Morza. Efektem tych działań ma być osiągnięcie nadrzędnego celu strategii, którym jest podniesienie jakości życia mieszkańców tego regionu.

Jednym z wielu planowanych przedsięwzięć, uwzględniających powyższe cele jest zorganizowanie wydarzenia społeczno-kulturalnego z zaangażowaniem i uczestnictwem mieszkańców. Tym wydarzeniem – widowiskiem, ma być coroczny konkurs wiedzy „Znawca Mazurskiego Morza”.

Pytania konkursowe będą dotyczyły takich dziedzin jak: historia regionu Mazurskiego Morza, architektura, gospodarka, atrakcje turystyczne, przyroda, kulinaria. Wszystko po to, aby zawarty w tym przekaz, uzmysławiał uczestnikom konkursu oraz publiczności całe piękno, bogactwo przyrodnicze oraz atrakcyjność turystyczną terenu, który zamieszkują. Przybliżył unikatowe dziedzictwo i podniósł wartość naszego terenu w odbiorze mieszkańców, wpływał na zrodzenie pozytywnego stosunku emocjonalnego oraz więzi z regionem. Tym samym oddziaływał na wzmocnienie więzi społecznych, poprzez inspirowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny.

Projekt i realizacja: Netil Media